รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน
  CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน
  CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
  CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
  CN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental chinese 2)
ศึกษา ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน
  CN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental chinese 2)
ศึกษา ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน
  CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 - หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
-
  CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 - หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
-
  CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ
  CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ
  CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )
-
  CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )
-
  CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย
  CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย
  CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน - หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)
-
  CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน - หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)
-
  CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)
-
  CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)
-
  CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
กระบวนวิชาภาษาจีนกลางพื้นฐาน4 CN202 นี้ มีเนื้อหาตามหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษา ศึกษาต่อจาก CN201 โดยเพิ่มการศึกษาหลักภาษาจีน วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม สุภาษิตจีน สำนวนภาษา และคำประพันธ์ง่าย ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาภาษาจีนด้วยตนเองโดยการ ค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม และเข้าใจหลักภาษาจีนและพื้นฐานทางวัฒนธรรมจีนพอสมควร
  CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
กระบวนวิชาภาษาจีนกลางพื้นฐาน4 CN202 นี้ มีเนื้อหาตามหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษา ศึกษาต่อจาก CN201 โดยเพิ่มการศึกษาหลักภาษาจีน วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม สุภาษิตจีน สำนวนภาษา และคำประพันธ์ง่าย ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาภาษาจีนด้วยตนเองโดยการ ค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม และเข้าใจหลักภาษาจีนและพื้นฐานทางวัฒนธรรมจีนพอสมควร
  CN202(s)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
บทสนทนาภาษาจีนกลาง
  CN202(s)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
บทสนทนาภาษาจีนกลาง
  CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1
  CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1
  CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1
  CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1
  CN301
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chainese 1)
ศึกษาและฝึกหัดอ่านออกเสียงจากบทอ่านที่มีเนื้อหาง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
  CN301
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chainese 1)
ศึกษาและฝึกหัดอ่านออกเสียงจากบทอ่านที่มีเนื้อหาง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
  CN301(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese I)
-
  CN301(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese I)
-
  CN301(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese 1)
ศึกษา ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาจีน
  CN301(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese 1)
ศึกษา ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาจีน
  CN302(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 หน่วย
(INTERMEDIATE CHINESE 2)
ศึกษา ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญ
  CN302(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 หน่วย
(INTERMEDIATE CHINESE 2)
ศึกษา ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญ
  CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)
-
  CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)
-
  CN313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา PRG 3 หน่วย
(PRG CHAND BOOK)
คู่มือภาษา PRG
  CN313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา PRG 3 หน่วย
(PRG CHAND BOOK)
คู่มือภาษา PRG
  CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์
  CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์
  CN334(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) - หน่วย
(Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
-
  CN334(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) - หน่วย
(Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
-
  CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  CN363(51)
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(CHINESE PROVERBS)
สุภาษิตจีน
  CN363(51)
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(CHINESE PROVERBS)
สุภาษิตจีน
  CN373
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(Chainese Proverb)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน เปรียบเทียบสุภาษิตจีนบางบทกับสุภาษิตไทย
  CN373
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(Chainese Proverb)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน เปรียบเทียบสุภาษิตจีนบางบทกับสุภาษิตไทย
  CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ
  CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ
  CN435
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี 3 หน่วย
(Reading in Chainese Literature)
ศึกษาบทอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอรรถรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
  CN435
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี 3 หน่วย
(Reading in Chainese Literature)
ศึกษาบทอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอรรถรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
  CN437
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(Reading in Chainese Art)
ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาษาและศิลปกรรมของจีน
  CN437
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(Reading in Chainese Art)
ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาษาและศิลปกรรมของจีน
  CN437(50)
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(READING IN CHINESE)
ศึกษา บทอ่านศิลปกรรมจีน
  CN437(50)
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(READING IN CHINESE)
ศึกษา บทอ่านศิลปกรรมจีน