รายวิชา CN101(51) คู้มืออักษรจีน (Chinese Characters Hand Book)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  โครงเรื่อง
  วัตถุประสงค์
  ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
  บทที่1 ตัวอักษรจีนกลาง
  บทที่2 การถามชื่อ นามสกุล
  บทที่3 ห้องเรียน
  บทที่4 การศึกษา
  บทที่5 เรื่องเวลา
  บทที่6 ครอบครัว
  บทที7 ที่อยู่อาศัย
  บทที่8 มื้ออาหาร
  บทที่9 ซื้อของใช้ประจำวัน
  บทที่10 การซื้อเครื่องเขียน
  บทที่11 หลักภาษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  โครงเรื่อง
  วัตถุประสงค์
  ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
  บทที่1 ตัวอักษรจีนกลาง
  บทที่2 การถามชื่อ นามสกุล
  บทที่3 ห้องเรียน
  บทที่4 การศึกษา
  บทที่5 เรื่องเวลา
  บทที่6 ครอบครัว
  บทที7 ที่อยู่อาศัย
  บทที่8 มื้ออาหาร
  บทที่9 ซื้อของใช้ประจำวัน
  บทที่10 การซื้อเครื่องเขียน
  บทที่11 หลักภาษา
  บรรณานุกรม