รายวิชา CN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (Fundamental Chainese 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 :การคมนาคม
  บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
  บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
  บทที่ 4 :การแต่งกาย
  บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
  บทที่ 6 :ห้องสมุด
  บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
  บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
  บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่ 10 : หลักภาษา
  บทที่ 1 :การคมนาคม
  บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
  บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
  บทที่ 4 :การแต่งกาย
  บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
  บทที่ 6 :ห้องสมุด
  บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
  บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
  บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่ 10 : หลักภาษา