รายวิชา CN233 การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 (Reading Cantonese 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สัทอักษรภาษาจีนกวางตุ้ง
  บทที่ 2 : คำสรรพนามกับวลี
  บทที่ 3 : วลีกับบทสนทนาที่ใช้บ่อย
  บทที่ 4 : บทสนทนาเกี่ยวกับเวลา
  บทที่ 5 : บทสนทนาเกี่ยวกับการสมาคม
  บทที่ 6 : การใช้คำถาม
  บทที่ 7 : การใช้คำถาม
  บทที่ 8 : การใช้คำถาม
  บทที่ 9 : การใช้คำถาม
  บทที่ 10 : การใช้คำถาม
  บทที่ 11 : การใช้โทรศัพท์
  บทที่ 12 : การถามทาง
  บทที่ 13 : ลักษณนามที่ใช้บ่อย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สัทอักษรภาษาจีนกวางตุ้ง
  บทที่ 2 : คำสรรพนามกับวลี
  บทที่ 3 : วลีกับบทสนทนาที่ใช้บ่อย
  บทที่ 4 : บทสนทนาเกี่ยวกับเวลา
  บทที่ 5 : บทสนทนาเกี่ยวกับการสมาคม
  บทที่ 6 : การใช้คำถาม
  บทที่ 7 : การใช้คำถาม
  บทที่ 8 : การใช้คำถาม
  บทที่ 9 : การใช้คำถาม
  บทที่ 10 : การใช้คำถาม
  บทที่ 11 : การใช้โทรศัพท์
  บทที่ 12 : การถามทาง
  บทที่ 13 : ลักษณนามที่ใช้บ่อย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม