รายวิชา CN435 การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี (Reading in Chainese Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญภาษาจีน : Content
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สังเขปการวิวัฒนาการวรรณกรรมยุคโบราณ...
  บทที่ 2 : การกำเนิดของวรรณกรรมสมัยใหม่ของจีน
  บทที่ 3 : ผู้ริเริ่มอันยิ่งใหญ่ของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่2ท่าน
  บทที่ 4 : สมาคมใหญ่สองสมาคมในการพัฒนาวรรณกรรม
  บทที่ 5 : บทประพันธ์เรื่องสั้น โครงกลอนและบทเพลงพูด...
  บทที่ 6 : ทฤษกีการสร้างวรรณกรรมจีนปัจจุบันในทศวรรษที่สามสิบ
  บทที่ 7 : ความรุ่งโรจน์ของนวนิยายสมัยใหม่<
  บทที่ 8 : รูปแบบอื่นๆของบทประพันธ์วรรณกรรมในทศวรรษที่สามสิบ
  บทที่ 9 : บทประพันธ์นวนิยายผลงานวรรณกรรมจีนสมัยใหม่...
  บทที่ 10 : วรรณกรรมจีนในสงครามญี่ปุ่นสมัยใหม่
  บทที่ 11 : คำแถลงการณ์โฉมหน้าวรรณกรรมเขตปลดปล่อย...
  บทที่ 12 : การเผยโฉมความมืดของสังคมในวรรณกรรมเขตกว๋อถ่ง...
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญภาษาจีน : Content
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สังเขปการวิวัฒนาการวรรณกรรมยุคโบราณ...
  บทที่ 2 : การกำเนิดของวรรณกรรมสมัยใหม่ของจีน
  บทที่ 3 : ผู้ริเริ่มอันยิ่งใหญ่ของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่2ท่าน
  บทที่ 4 : สมาคมใหญ่สองสมาคมในการพัฒนาวรรณกรรม
  บทที่ 5 : บทประพันธ์เรื่องสั้น โครงกลอนและบทเพลงพูด...
  บทที่ 6 : ทฤษกีการสร้างวรรณกรรมจีนปัจจุบันในทศวรรษที่สามสิบ
  บทที่ 7 : ความรุ่งโรจน์ของนวนิยายสมัยใหม่<
  บทที่ 8 : รูปแบบอื่นๆของบทประพันธ์วรรณกรรมในทศวรรษที่สามสิบ
  บทที่ 9 : บทประพันธ์นวนิยายผลงานวรรณกรรมจีนสมัยใหม่...
  บทที่ 10 : วรรณกรรมจีนในสงครามญี่ปุ่นสมัยใหม่
  บทที่ 11 : คำแถลงการณ์โฉมหน้าวรรณกรรมเขตปลดปล่อย...
  บทที่ 12 : การเผยโฉมความมืดของสังคมในวรรณกรรมเขตกว๋อถ่ง...
  ภาคผนวก