รายวิชา CN201(50) ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่องการสนทนาภาษาจีน (A course in chinese conversation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การทักทาย
  บทที่2 การแนะนำ
  บทที่3 การถามทาง
  บทที่4 การนั่งรถ
  บทที่5 การไปเยี่ยมเพือน
  บทที่6 การรับประทานอาหาร
  บทที่7 การโทรศัพท์
  บทที่8 การซื้อของ
  บทที่9 กาลเวลา
  บทที่10 ดินฟ้าอากาศ
  บทที่11 การท่องเที่ยว
  บทที่12 การขอบคุณและการอวยพร
  บทที่13 การขอโทษและการขอร้อง
  บทที่14 การชมเชยและการเห็นด้วย
  บทที่15 การตอบรับและการปฏิเสธ
  บทที่16 การไปหาหมอ
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การทักทาย
  บทที่2 การแนะนำ
  บทที่3 การถามทาง
  บทที่4 การนั่งรถ
  บทที่5 การไปเยี่ยมเพือน
  บทที่6 การรับประทานอาหาร
  บทที่7 การโทรศัพท์
  บทที่8 การซื้อของ
  บทที่9 กาลเวลา
  บทที่10 ดินฟ้าอากาศ
  บทที่11 การท่องเที่ยว
  บทที่12 การขอบคุณและการอวยพร
  บทที่13 การขอโทษและการขอร้อง
  บทที่14 การชมเชยและการเห็นด้วย
  บทที่15 การตอบรับและการปฏิเสธ
  บทที่16 การไปหาหมอ
  ภาคผนวก