รายวิชา CN201 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (Fundamental Chainese 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 :ที่ทำการไปรษณีย์
  บทที่ 2 :สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  บทที่ 3 :อวยพรวันเกิด
  บทที่ 4 :นันทนาการ
  บทที่ 5 : ห้างสรรพสินค้า
  บทที่ 6 :การท่องเที่ยว
  บทที่ 7 :องุ่นเปรี้ยว
  บทที่ 8 :รอกระต่าย
  บทที่ 9 : แพะกับอูฐ
  บทที่ 10 :มดกับจิ้งหรีด
  บทที่ 11 : เรื่องสั้น
  บทที่ 12 :พื่อนของฉัน
  บทที่ 13 :หลักภาษา
  บทที่ 1 :ที่ทำการไปรษณีย์
  บทที่ 2 :สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  บทที่ 3 :อวยพรวันเกิด
  บทที่ 4 :นันทนาการ
  บทที่ 5 : ห้างสรรพสินค้า
  บทที่ 6 :การท่องเที่ยว
  บทที่ 7 :องุ่นเปรี้ยว
  บทที่ 8 :รอกระต่าย
  บทที่ 9 : แพะกับอูฐ
  บทที่ 10 :มดกับจิ้งหรีด
  บทที่ 11 : เรื่องสั้น
  บทที่ 12 :พื่อนของฉัน
  บทที่ 13 :หลักภาษา