รายวิชา CN202 ภาษาจีนพื้นฐาน 4 (Fundamental Chainese 4)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  วัตถุประสงค์
  บทที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์
  บทที่ 2 เรื่องความสุขในการอ่านหนังสือ
  บทที่ 3 เรื่องวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่ 1
  บทที่ 4 เรื่องวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่ 2
  บทที่ 5 เรื่องเทศกาลตวนอู่
  บทที่ 6 เรื่องชีวประวัติของเวี่ยเฟย
  บทที่ 7 เรื่องขงเบ้งขอยืมลูกธนูจากโจโฉ
  บทที่ 8 เรื่องใต้ร้านบวบ
  บทที่ 9 กลอนสองบท เรื่องความรักของแม่กับลูก
  บทที่ 10 สำนวนภาษา
  บทที่ 11 หลักภาษาจีน (1)
  บทที่ 12 หลักภาษาจีน (2)
  บทที่ 13 การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  บรรณานุกรม
  บทที่ 6 เรื่องชีวประวัติของเวี่ยเฟย
  บทที่ 7 เรื่องขงเบ้งขอยืมลูกธนูจากโจโฉ
  บทที่ 8 เรื่องใต้ร้านบวบ
  บทที่ 9 กลอนสองบท เรื่องความรักของแม่กับลูก
  บทที่ 10 สำนวนภาษา
  บทที่ 11 หลักภาษาจีน (1)
  บทที่ 12 หลักภาษาจีน (2)
  บทที่ 13 การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน
  ภาคผนวก
  บทที่ 2 เรื่องความสุขในการอ่านหนังสือ
  บทที่ 3 เรื่องวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่ 1
  บทที่ 4 เรื่องวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่ 2
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  วัตถุประสงค์
  บทที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์
  บทที่ 5 เรื่องเทศกาลตวนอู่