รายวิชา CN381 ภาษาจีนธุรกิจ 1 (Business Chainese 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
  ภาค2 : บทสนทนาธุรกิจ
  ภาค3 : จดหมายธุรกิจ
  ภาค3 : บทที่1 การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
  ภาค3 : บทที่2 การสอบถามราคาสินค้า
  ภาค3 : บทที่3 การเสนอสินค้าและราคาสินค้า
  ภาค3 : บทที่4 การตอบปัญหาลูกค้า
  ภาค3 : บทที่5 การขายสินค้า
  ภาค3 : บทที่6 การสั่งซื้อสินค้า
  ภาค3 : บทที่7 การชำระเงิน
  ภาค3 : บทที่8 การต่อรอง
  ภาค3 : บทที่9 สังคมธุรกิจ
  ภาค4 : ภาคผนวก
  ภาค4 : บทที่1 ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่2 บทสนทนาธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ1)
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ2)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
  ภาค2 : บทสนทนาธุรกิจ
  ภาค3 : จดหมายธุรกิจ
  ภาค3 : บทที่1 การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
  ภาค3 : บทที่2 การสอบถามราคาสินค้า
  ภาค3 : บทที่3 การเสนอสินค้าและราคาสินค้า
  ภาค3 : บทที่4 การตอบปัญหาลูกค้า
  ภาค3 : บทที่5 การขายสินค้า
  ภาค3 : บทที่6 การสั่งซื้อสินค้า
  ภาค3 : บทที่7 การชำระเงิน
  ภาค3 : บทที่8 การต่อรอง
  ภาค3 : บทที่9 สังคมธุรกิจ
  ภาค4 : ภาคผนวก
  ภาค4 : บทที่1 ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่2 บทสนทนาธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ1)
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ2)
  บรรณานุกรม