รายวิชา CN301(50) ภาษาจีนระดับกลาง 1 (INTERMEDIATE CHINESE 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่1)
  บทที่2 ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่2)
  บทที่3 ตัวอักษรจีน
  บทที่4 ภาษาของประเทศจีน
  บทที่5 เนื้อแท้ของวรรณคดีจีน
  บทที่6 ปรัชญาจีน
  บทที่7 บทกวีนิพนธ์ของจีน
  บทที่8 ความเรียงและนวนิยายจีน
  บทที่9 การแพทย์แผนโบราณของจีน
  บทที่10 บทกวีนิพนธ์แบบซื่อ 7 บท
  บทที่11 คำเปรียบเปรย
  บทที่12 ต้นแขมและหน่อไม้
  บทที่13 พระจันทร์เต็มดวงที่ทะเล
  บทที่14 ความรักของแม่
  บทที่15 ความหวังของน้ำ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่1)
  บทที่2 ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่2)
  บทที่3 ตัวอักษรจีน
  บทที่4 ภาษาของประเทศจีน
  บทที่5 เนื้อแท้ของวรรณคดีจีน
  บทที่6 ปรัชญาจีน
  บทที่7 บทกวีนิพนธ์ของจีน
  บทที่8 ความเรียงและนวนิยายจีน
  บทที่9 การแพทย์แผนโบราณของจีน
  บทที่10 บทกวีนิพนธ์แบบซื่อ 7 บท
  บทที่11 คำเปรียบเปรย
  บทที่12 ต้นแขมและหน่อไม้
  บทที่13 พระจันทร์เต็มดวงที่ทะเล
  บทที่14 ความรักของแม่
  บทที่15 ความหวังของน้ำ
  บรรณานุกรม