รายวิชา CN334 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (Reading Chainese Newspaper)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
  บทที่ 2 : ข่าวประเทศจีน
  บทที่ 3 : ข่าวจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวัน
  บทที่ 4 : ข่าวระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : ข่าวสังคมไทย
  บทที่ 6 : ข่าวการเมืองไทย
  บทที่ 7 : ข่าวเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 : โฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์
  บทที่ 9 : ข่าวสังคมจีน
  บทที่ 10 : วิเคราะห์ข่าว
  บทที่ 11 : ข่าวกิจกรรมวัฒนธรรม
  บทที่ 12 : ข่าวการแข่งกีฬา
  บทที่ 13 : วรรณกรรมและข่าวบันเทิง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
  บทที่ 2 : ข่าวประเทศจีน
  บทที่ 3 : ข่าวจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวัน
  บทที่ 4 : ข่าวระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : ข่าวสังคมไทย
  บทที่ 6 : ข่าวการเมืองไทย
  บทที่ 7 : ข่าวเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 : โฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์
  บทที่ 9 : ข่าวสังคมจีน
  บทที่ 10 : วิเคราะห์ข่าว
  บทที่ 11 : ข่าวกิจกรรมวัฒนธรรม
  บทที่ 12 : ข่าวการแข่งกีฬา
  บทที่ 13 : วรรณกรรมและข่าวบันเทิง
  บรรณานุกรม