รายวิชา CN201(S)(48) ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน (A Course in Chinese Convasation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  การทักทาย
  การแนะนำ
  การถามทาง
  การนั่งรถ
  การไปเยี่ยมเพื่อน
  การไปรับประทานอาหาร
  การโทรศัพท์
  การซื้อของ
  กาลเวลา
  ดินฟ้าอากาศ
  การท่องเที่ยว
  การขอบคุณและการอวยพร
  การขอโทษและการขอร้อง
  การชมเชยและการเห็นด้วย
  การตอบรับและการปฏิเสธ
  การไปหาหมอ
  ภาคผนวก
  การทักทาย
  การแนะนำ
  การถามทาง
  การนั่งรถ
  การไปเยี่ยมเพื่อน
  การไปรับประทานอาหาร
  การโทรศัพท์
  การซื้อของ
  กาลเวลา
  ดินฟ้าอากาศ
  การท่องเที่ยว
  การขอบคุณและการอวยพร
  การขอโทษและการขอร้อง
  การชมเชยและการเห็นด้วย
  การตอบรับและการปฏิเสธ
  การไปหาหมอ
  ภาคผนวก