รายวิชา CN437(50) บทอ่านศิลปกรรมจีน (READING IN CHINESE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงขบวนวิชา
  สารบัญ
  บทที่1 เครื่องปั้นดินเผาโดยสังเขป
  บทที่2 ชามลายหมู
  บทที่3 อ่างดินเผาเขียนลายหน้าคนลายปลา
  บทที่4 กระเบื้องเชิงชายลายหงส์กลายขนาดใหญ่
  บทที่5 เรือดินเผา
  บทที่6 ชามเคลือบสามสี
  บทที่7 หมอนหินจื๊อซาแบบตงซี
  บทที่8 โอ่งดินเผาลายเขียนสีรูปนกจับปลาและขวนกิน
  บทที่9เรื่องหยกโดยสังเขป
  บทที่10 เครื่องประดับหยกรูปสัตว์
  บทที่11 หยกมังกร
  บทที่12 หยกหงส์
  บทที่13 เสื้อหยกไหมทอง
  บทที่14 แก้วหยก
  บทที่15 เครื่องประกับสร้อยคอหยก
  บทที่16 เครื่องประดับหยกนกกระเรียนคู่ชูช่อพฤกษา
  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงขบวนวิชา
  สารบัญ
  บทที่1 เครื่องปั้นดินเผาโดยสังเขป
  บทที่2 ชามลายหมู
  บทที่3 อ่างดินเผาเขียนลายหน้าคนลายปลา
  บทที่4 กระเบื้องเชิงชายลายหงส์กลายขนาดใหญ่
  บทที่5 เรือดินเผา
  บทที่6 ชามเคลือบสามสี
  บทที่7 หมอนหินจื๊อซาแบบตงซี
  บทที่8 โอ่งดินเผาลายเขียนสีรูปนกจับปลาและขวนกิน
  บทที่9เรื่องหยกโดยสังเขป
  บทที่10 เครื่องประดับหยกรูปสัตว์
  บทที่11 หยกมังกร
  บทที่12 หยกหงส์
  บทที่13 เสื้อหยกไหมทอง
  บทที่14 แก้วหยก
  บทที่15 เครื่องประกับสร้อยคอหยก
  บทที่16 เครื่องประดับหยกนกกระเรียนคู่ชูช่อพฤกษา