รายวิชา CN102(H) ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาค 1 : ความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน
  ภาค 2 : แบบฝึกเขียนอักษรจีน
  ประมวลคำศัพท์ภาค1
  ประมวลคำศัพท์ภาค2
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาค 1 : ความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน
  ภาค 2 : แบบฝึกเขียนอักษรจีน
  ประมวลคำศัพท์ภาค1
  ประมวลคำศัพท์ภาค2
  บรรณานุกรม