รายวิชา CN302(50) ภาษาจีนระดับกลาง 2 (INTERMEDIATE CHINESE 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คุยเรื่องแฮมที่บ้านสวย
  บทที่2 ขนมเจิงเอ๋อเกาที่หอมอร่อย
  บทที่3 คิดถึงผลสาลี่ที่เมืองหลายหยาง
  บทที่4 เดือนสิบสองที่หมู่บ้านจูเจียงซุน
  บทที่5 รสชาติของความรู้
  บทที่6 เคราพงานและสุขกับงาน
  บทที่7 อบรมสั่งสอนให้เกิดการใฝ่ศึกษาหาความจริง
  บทที่8 เรื่องราวของบ้านเกิดที่เมืองหลวงเก่า
  บทที่9 ต้นหยางหลิ่ว
  บทที่10 รสของสภาพการณ์ในฤดูใบไม้ร่วง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คุยเรื่องแฮมที่บ้านสวย
  บทที่2 ขนมเจิงเอ๋อเกาที่หอมอร่อย
  บทที่3 คิดถึงผลสาลี่ที่เมืองหลายหยาง
  บทที่4 เดือนสิบสองที่หมู่บ้านจูเจียงซุน
  บทที่5 รสชาติของความรู้
  บทที่6 เคราพงานและสุขกับงาน
  บทที่7 อบรมสั่งสอนให้เกิดการใฝ่ศึกษาหาความจริง
  บทที่8 เรื่องราวของบ้านเกิดที่เมืองหลวงเก่า
  บทที่9 ต้นหยางหลิ่ว
  บทที่10 รสของสภาพการณ์ในฤดูใบไม้ร่วง
  บรรณานุกรม