รายวิชา CN201(49) ภาษจีนพื้นฐาน 3 ( FUNDAMENTAL CHINESE 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ที่ทำการไปรษณีย์
  บทที่ 2 สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  บทที่ 3 การอวยพรวันเกิด
  บทที่ 4 นันทนาการ
  บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า
  บทที่ 6 การท่องเที่ยว
  บทที่ 7 แบบฝึกหัดบทที่7
  บทที่ 8 ท่องอินเทอร์เน็ต
  บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
  บทที่ 10 หลักภาษา
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ที่ทำการไปรษณีย์
  บทที่ 2 สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  บทที่ 3 การอวยพรวันเกิด
  บทที่ 4 นันทนาการ
  บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า
  บทที่ 6 การท่องเที่ยว
  บทที่ 7 แบบฝึกหัดบทที่7
  บทที่ 8 ท่องอินเทอร์เน็ต
  บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
  บทที่ 10 หลักภาษา
  ภาคผนวก