รายวิชา CN437 บทอ่านศิลปกรรมจีน (Reading in Chainese Art)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เครื่องปั้นดินเผาโดยสังเขป
  บทที่ 2 : ชามลายหมู
  บทที่ 3 : อ่างดินเผาเขียนสีลายหน้าคนลายปลา
  บทที่ 4 : กระเบื้องเชิงชายลายหงส์กลายขนาดใหญ่
  บทที่ 5 : เรือดินเผา
  บทที่ 6 : ชามเคลือบสามสี
  บทที่ 7 : หมอนหินจื๋อซาแบบตงซี
  บทที่ 8 : โอ่งดินเผาลายเขียนสีรูปนกจับปลาและขวานหิน
  บทที่ 9 : เครื่องหยกโดยสังเขป
  บทที่ 10 : เครื่องประดับหยกรูปสัตว์
  บทที่ 11 : หยกมังกร
  บทที่ 12 : หยกหงส์
  บทที่ 13 : เสื้อหยกไหมทอง
  บทที่ 14 : แก้วหยก
  บทที่ 15 : เครื่องประดับสร้อยคอหยก
  บทที่ 16 : เครื่องประดับหยกนกกระเรียนคู่ชูช่อพฤกษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เครื่องปั้นดินเผาโดยสังเขป
  บทที่ 2 : ชามลายหมู
  บทที่ 3 : อ่างดินเผาเขียนสีลายหน้าคนลายปลา
  บทที่ 4 : กระเบื้องเชิงชายลายหงส์กลายขนาดใหญ่
  บทที่ 5 : เรือดินเผา
  บทที่ 6 : ชามเคลือบสามสี
  บทที่ 7 : หมอนหินจื๋อซาแบบตงซี
  บทที่ 8 : โอ่งดินเผาลายเขียนสีรูปนกจับปลาและขวานหิน
  บทที่ 9 : เครื่องหยกโดยสังเขป
  บทที่ 10 : เครื่องประดับหยกรูปสัตว์
  บทที่ 11 : หยกมังกร
  บทที่ 12 : หยกหงส์
  บทที่ 13 : เสื้อหยกไหมทอง
  บทที่ 14 : แก้วหยก
  บทที่ 15 : เครื่องประดับสร้อยคอหยก
  บทที่ 16 : เครื่องประดับหยกนกกระเรียนคู่ชูช่อพฤกษา
  บรรณานุกรม