รายวิชา CN202(S) บทสนทนาภาษาจีนกลาง (A course in chinese conversation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : การทักทายและถามทุกข์สุข
  บทที่2 : การแนะนำ
  บทที่3 : การถามทางและนั่งรถโดยสาร
  บทที่4 : เวลา
  บทที่5 : อากาศ
  บทที่6 : โทรศัพท์
  บทที่7 : การท่องเที่ยว
  บทที่8 : การซื้อของ
  บทที่9 : การเลี้ยงแขก
  บทที่10 : การขอบคุณและอวยพร
  บทที่11 : การขอโทษและขอร้อง
  บทที่12 : การชมเชย เห็นด้วยตอบรับและปฏิเสธ
  บทที่13 : การไปหาหมอ
  บทที่1 : การทักทายและถามทุกข์สุข
  บทที่2 : การแนะนำ
  บทที่3 : การถามทางและนั่งรถโดยสาร
  บทที่4 : เวลา
  บทที่5 : อากาศ
  บทที่6 : โทรศัพท์
  บทที่7 : การท่องเที่ยว
  บทที่8 : การซื้อของ
  บทที่9 : การเลี้ยงแขก
  บทที่10 : การขอบคุณและอวยพร
  บทที่11 : การขอโทษและขอร้อง
  บทที่12 : การชมเชย เห็นด้วยตอบรับและปฏิเสธ
  บทที่13 : การไปหาหมอ