รายวิชา CN334(S) การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) (Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การจัดกลุ่มอักษรจีน
  บทที่ 2 : กฏเกณฑ์การเขียนอักษรจีนตัวใหม่
  บทที่ 3 : การค้นหาอักษรจีนตามจำนวนขีด
  บทที่ 3(ต่อ) : การค้นหาอักษรจีนตามจำนวนขีด
  บทที่ 4 : การค้นหาอักษรจีนจากอักษรหลัก
  บทที่ 4(ต่อ) : การค้นหาอักษรจีนจากอักษรหลัก
  บทที่ 5 : การค้นหาอักษรจีนตามลำดับเสียง
  บทที่ 6 : คำพ้องรูปอักษรจีนตัวใหม่กับอักษรจีนตัวเก่า
  บทที่ 7 : เปรียบเทียบลักษณะอักษรจีนตัวใหม่กับอักษรจีนตัวเก่า
  บทที่ 8 : รายชื่อตัวอักษรข้างของตัวอักษรจีน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การจัดกลุ่มอักษรจีน
  บทที่ 2 : กฏเกณฑ์การเขียนอักษรจีนตัวใหม่
  บทที่ 3 : การค้นหาอักษรจีนตามจำนวนขีด
  บทที่ 3(ต่อ) : การค้นหาอักษรจีนตามจำนวนขีด
  บทที่ 4 : การค้นหาอักษรจีนจากอักษรหลัก
  บทที่ 4(ต่อ) : การค้นหาอักษรจีนจากอักษรหลัก
  บทที่ 5 : การค้นหาอักษรจีนตามลำดับเสียง
  บทที่ 6 : คำพ้องรูปอักษรจีนตัวใหม่กับอักษรจีนตัวเก่า
  บทที่ 7 : เปรียบเทียบลักษณะอักษรจีนตัวใหม่กับอักษรจีนตัวเก่า
  บทที่ 8 : รายชื่อตัวอักษรข้างของตัวอักษรจีน
  บรรณานุกรม