รายวิชา CN301(48) ภาษาจีนระดับกลาง 1 (Intermediate Chinese I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่ 1)
  บทที่2 : ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่ 2)
  บทที่3 : ตัวอักษรจีน
  บทที่4 : ภาษาของประเทศจีน
  บทที่5 : เนื้อแท้ของวรรณคดีจีน
  บทที่6 : ปรัชญาจีน
  บทที่7 : บทกวีนิพนธ์ของจีน
  บทที่8 : ความเรียงและนวนิยายของจีน
  บทที่9 : การแพทย์แผนโบราณของจีน
  บทที่10 : บทกวีนิพนธ์แบบซือ 7 บท
  บทที่11 : คำเปรียบเปรย
  บทที่12 : ต้นแขมและหน่อไม้
  บทที่13 : พระจันทร์เต็มดวงที่ทะเล
  บทที่14 : ความรักของแม่
  บทที่15 : ความหวังของน้ำ
  ภาคผนวก
  บทที่4 : ภาษาของประเทศจีน
  บทที่6 : ปรัชญาจีน
  บทที่1 : ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่ 1)
  บทที่2 : ประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่ 2)
  บทที่3 : ตัวอักษรจีน
  บทที่5 : เนื้อแท้ของวรรณคดีจีน
  บทที่7 : บทกวีนิพนธ์ของจีน
  บทที่8 : ความเรียงและนวนิยายของจีน
  บทที่9 : การแพทย์แผนโบราณของจีน
  บทที่10 : บทกวีนิพนธ์แบบซือ 7 บท
  บทที่11 : คำเปรียบเปรย
  บทที่12 : ต้นแขมและหน่อไม้
  บทที่13 : พระจันทร์เต็มดวงที่ทะเล
  บทที่14 : ความรักของแม่
  บทที่15 : ความหวังของน้ำ
  ภาคผนวก