รายวิชา CN223 การฟังและการสนทนาภาษาจีน (Chinese Listening and Speaking)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1: การทักทายและถามไถ่
  บทที่ 2 : การแนะนำ
  บทที่ 3 : โทรศัพท์
  บทที่ 4 : การเชื้อเชิญ
  บทที่ 5 : ถามทาง
  บทที่ 6 : ซื้อของ
  บทที่ 7 : การพบแพทย์
  บทที่ 8 : การสื่อสาร
  บทที่ 9 : การคมนาคม
  บทที่ 10 : อากาศ
  บทที่ 11 : อาหาร
  บทที่ 12 : การท่องเที่ยว
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1: การทักทายและถามไถ่
  บทที่ 2 : การแนะนำ
  บทที่ 3 : โทรศัพท์
  บทที่ 4 : การเชื้อเชิญ
  บทที่ 5 : ถามทาง
  บทที่ 6 : ซื้อของ
  บทที่ 7 : การพบแพทย์
  บทที่ 8 : การสื่อสาร
  บทที่ 9 : การคมนาคม
  บทที่ 10 : อากาศ
  บทที่ 11 : อาหาร
  บทที่ 12 : การท่องเที่ยว
  บรรณานุกรม