รายวิชา MA104(S) หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิต (Algebra)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซ็ต
  บทที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์และกราฟ
  บทที่ 3 : ระบบจำนวนจริง
  บทที่ 4 : ระบบโคออร์ดิเนต
  บทที่ 5 : เมตริกซ์
  บทที่ 5 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดลำดับและการจัดหมวดหมู่
  บทที่ 7 : การกระจายแบบทวินาม,แบบตรีนาม...
  บทที่ 8 : การพิสูจน์โดยอุปมานทางคณิตศาสตร์
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 1)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 2)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 3)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซ็ต
  บทที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์และกราฟ
  บทที่ 3 : ระบบจำนวนจริง
  บทที่ 4 : ระบบโคออร์ดิเนต
  บทที่ 5 : เมตริกซ์
  บทที่ 5 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดลำดับและการจัดหมวดหมู่
  บทที่ 7 : การกระจายแบบทวินาม,แบบตรีนาม...
  บทที่ 8 : การพิสูจน์โดยอุปมานทางคณิตศาสตร์
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 1)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 2)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ 3)
  บรรณานุกรม