รายวิชา MA337(H) เฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม (Spherical Trigonometry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ
  บทที่2 : เรขาคณิตเชิงทรงกลม
  บทที่3 : สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉาก
  บทที่4 : สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง
  บทที่5 : การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงโดยวิธีอื่นๆ
  บทที่6 : การประยุกต์เกี่ยวกับแนวทางและระยะทางบนทรงกลมโลก
  บทที่7 : การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้า
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)1
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)2
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)3
  ภาคผนวก
  ตารางที่1 ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  ตารางที่2 ตารางค่าลอการิธึ่มของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  ตารางค่าฟังก์ชันฮาเวอร์ไซน์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ
  บทที่2 : เรขาคณิตเชิงทรงกลม
  บทที่3 : สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉาก
  บทที่4 : สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง
  บทที่5 : การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงโดยวิธีอื่นๆ
  บทที่6 : การประยุกต์เกี่ยวกับแนวทางและระยะทางบนทรงกลมโลก
  บทที่7 : การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้า
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)1
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)2
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ)3
  ภาคผนวก
  ตารางที่1 ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  ตารางที่2 ตารางค่าลอการิธึ่มของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  ตารางค่าฟังก์ชันฮาเวอร์ไซน์
  บรรณานุกรม