รายวิชา AV328 การผลลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกา (Photography Production for Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ประวัติการถ่ายภาพ
  ชนิดของกล้องถ่ายรูป
  ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป
  เลนส์
  วิธีการใช้กล้องถ่ายรูป
  ทฤษฎีของแสง
  ฟิลเตอร์
  เครื่องวัดแสง
  การเตรียมงานการผลิตสไลด์และฟิล์มสตริป
  ฟิล์ม
  การประกอบภาพ
  วิธีถ่ายภาพ
  เทคนิคการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ
  การถ่ายภาพคน
  การถ่ายภาพวิว
  การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  การถ่ายภาพระยะใกล้
  ปัญหาต่างๆ
  ประโยชน์ของรูปภาพ
  ห้องมืดและอุปกรณ์
  การผสมน้ำยา
  การล้างฟิล์ม
  การอัดและการขยายรูป
  วิธีขยายภาพสี
  สูตรน้ำยา1
  สูตรน้ำยา2
  ภาคผนวก
  ประวัติการถ่ายภาพ
  ชนิดของกล้องถ่ายรูป
  ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป
  เลนส์
  วิธีการใช้กล้องถ่ายรูป
  ทฤษฎีของแสง
  ฟิลเตอร์
  เครื่องวัดแสง
  การเตรียมงานการผลิตสไลด์และฟิล์มสตริป
  ฟิล์ม
  การประกอบภาพ
  วิธีถ่ายภาพ
  เทคนิคการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ
  การถ่ายภาพคน
  การถ่ายภาพวิว
  การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  การถ่ายภาพระยะใกล้
  ปัญหาต่างๆ
  ประโยชน์ของรูปภาพ
  ห้องมืดและอุปกรณ์
  การผสมน้ำยา
  การล้างฟิล์ม
  การอัดและการขยายรูป
  วิธีขยายภาพสี
  สูตรน้ำยา1
  สูตรน้ำยา2
  ภาคผนวก