รายวิชา PE412 รักบี้ฟุตบอล2 (Rugby-Football2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเล่นทีม
  บทที่ 2 : การเล่นของกองหลัง
  บทที่ 3 : การเล่นของกองหน้า
  บทที่ 4 : การเตะเปิด
  บทที่ 5 : การเล่นเป็นทีม
  บทที่ 6 : การคัดเลือกตัวผู้เล่น
  บทที่ 7 : การฝึกนักกีฬาให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
  บทที่ 8 : การสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
  บทที่ 9 : การกำหนดตารางการฝึกซ้อม
  บทที่ 10 : การสร้างคุณธรรมด้านจิตใจ
  บทที่ 11 : การเล่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  บทที่ 12 : กติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
  บทที่ 13 : การเป็นผู้ตัดสิน
  บทที่ 14 : การเป็นผู้กำกับเส้น
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเล่นทีม
  บทที่ 2 : การเล่นของกองหลัง
  บทที่ 3 : การเล่นของกองหน้า
  บทที่ 4 : การเตะเปิด
  บทที่ 5 : การเล่นเป็นทีม
  บทที่ 6 : การคัดเลือกตัวผู้เล่น
  บทที่ 7 : การฝึกนักกีฬาให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
  บทที่ 8 : การสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
  บทที่ 9 : การกำหนดตารางการฝึกซ้อม
  บทที่ 10 : การสร้างคุณธรรมด้านจิตใจ
  บทที่ 11 : การเล่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  บทที่ 12 : กติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
  บทที่ 13 : การเป็นผู้ตัดสิน
  บทที่ 14 : การเป็นผู้กำกับเส้น