รายวิชา PH214 คลื่น (Waves)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การออสซิลเลตของระบบอย่างง่าย
  บทที่2 : การออสซิลเลตอย่างอิสระของระบบหลายดีกรีออฟฟรีดอม
  บทที่3 : การออสซิลเลตด้วยแรงกระทำ
  บทที่4 : คลื่นเคลื่อนที่
  บทที่5 : การสะท้อน
  บทที่6 : Modulations, Pulse, and Wave Packets
  บทที่7 : คลื่นในสองหรือสามมิติ
  บทที่8 : โปลาไรเซซัน
  บทที่9 : การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การออสซิลเลตของระบบอย่างง่าย
  บทที่2 : การออสซิลเลตอย่างอิสระของระบบหลายดีกรีออฟฟรีดอม
  บทที่3 : การออสซิลเลตด้วยแรงกระทำ
  บทที่4 : คลื่นเคลื่อนที่
  บทที่5 : การสะท้อน
  บทที่6 : Modulations, Pulse, and Wave Packets
  บทที่7 : คลื่นในสองหรือสามมิติ
  บทที่8 : โปลาไรเซซัน
  บทที่9 : การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
  บรรณานุกรม : Reference