รายวิชา HC376 การตัดเย็บเสื้อผ้า (Clothing Construction)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : อุปกรณ์เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
  บทที่2 : เรียนรู้เรื่องจักรเย็บผ้า
  บทที่3 : การทำตะเข็บเบื้องต้น
  บทที่4 : ผ้าและการเตรียมผ้าก่อนตัด
  บทที่5 : การวัดตัวสร้างแบบตัดเบื้องต้น
  บทที่5 : การวัดตัวสร้างแบบตัดเบื้องต้น...(ต่อ)
  บทที่6 : เทคนิคในการตัดและเย็บผ้า
  บทที่7 : กระโปรง
  บทที่8 : ลักษณะของแบบเสื้อ
  บทที่9 : แขนเสื้อ
  บทที่10 : ปกเสื้อ
  บทที่11 : เสื้อกระโปรงชุด
  บทที่12 : กางเกงขายาว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : อุปกรณ์เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
  บทที่2 : เรียนรู้เรื่องจักรเย็บผ้า
  บทที่3 : การทำตะเข็บเบื้องต้น
  บทที่4 : ผ้าและการเตรียมผ้าก่อนตัด
  บทที่5 : การวัดตัวสร้างแบบตัดเบื้องต้น
  บทที่5 : การวัดตัวสร้างแบบตัดเบื้องต้น...(ต่อ)
  บทที่6 : เทคนิคในการตัดและเย็บผ้า
  บทที่7 : กระโปรง
  บทที่8 : ลักษณะของแบบเสื้อ
  บทที่9 : แขนเสื้อ
  บทที่10 : ปกเสื้อ
  บทที่11 : เสื้อกระโปรงชุด
  บทที่12 : กางเกงขายาว
  บรรณานุกรม