รายวิชา EN471 เฮนรี่ เจมส์ (Henry James)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ตัวตน
  บทที่ 1 : ชีวประวัติ
  บทที่ 2 : งานเขียนแนวสัจนิยม
  บทที่ 3 : แนวการเขียน
  บทที่ 3 : แนวการเขียน(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : ผลงาน
  บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)
  บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)(ต่อ)
  บทที่ 5 : The Portrait of a Lady (1881)
  บทที่ 5 : ThePortrait of a Lady (1881)(ต่อ)
  บทที่ 6 : TheBostonians (1885)
  บทที่ 6 : The Bostonians (1885)(ต่อ)
  บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)
  บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)(ต่อ)
  บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)
  บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)(ต่อ)
  ตอนที่ 3 :วิจารณ์วิเคราะห์
  บทที่ 9 : เฮนรี่กับนักวิจารณ์
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก : supplement.
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ตัวตน
  บทที่ 1 : ชีวประวัติ
  บทที่ 2 : งานเขียนแนวสัจนิยม
  บทที่ 3 : แนวการเขียน
  บทที่ 3 : แนวการเขียน(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : ผลงาน
  บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)
  บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)(ต่อ)
  บทที่ 5 : The Portrait of a Lady (1881)
  บทที่ 5 : ThePortrait of a Lady (1881)(ต่อ)
  บทที่ 6 : TheBostonians (1885)
  บทที่ 6 : The Bostonians (1885)(ต่อ)
  บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)
  บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)(ต่อ)
  บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)
  บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)(ต่อ)
  ตอนที่ 3 :วิจารณ์วิเคราะห์
  บทที่ 9 : เฮนรี่กับนักวิจารณ์
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก : supplement.