รายวิชา EN355(52) เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน (ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-5
  บทที่ 6-8
  บทที่9 การประเมิลผลก่อนเรียน
  บทที่10 Ahigh Dive
  บทที่11 old man atthe Bridgo
  บทที่12 Walting for the Polles
  บทที่13 Brother
  บทที่14 the Littery
  บทที่15 Embroldery
  บทที่16 Eye wlthress
  บทที่17 Parl three
  บทที่18 The japaness Quince
  บทที่19 CLay
  บทที่20 The new Dress
  บทที่21 The hravo
  บทที่22 The Last tea
  บทที่23 การประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-5
  บทที่ 6-8
  บทที่9 การประเมิลผลก่อนเรียน
  บทที่10 Ahigh Dive
  บทที่11 old man atthe Bridgo
  บทที่12 Walting for the Polles
  บทที่13 Brother
  บทที่14 the Littery
  บทที่15 Embroldery
  บทที่16 Eye wlthress
  บทที่17 Parl three
  บทที่18 The japaness Quince
  บทที่19 CLay
  บทที่20 The new Dress
  บทที่21 The hravo
  บทที่22 The Last tea
  บทที่23 การประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม