รายวิชา EN305 การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  Preface
  สารบัญ : Content
  Argumentative Paragraph Writing
  Analysis Argumentative Paragraph
  Comparison & Contrast Argumentative Paragraph
  Cause & Effect Argumentative Paragraph
  Argumentative Composition Writing
  Analysis Argumentative Composition Writing
  Comparison & Contrast Argumentative Composition Writing
  Cause & Effect Argumentative Composition Writing
  Noun Phrase-Verb Phrase
  Agreement
  Tenses of Verbs
  Basic English Patterns
  Modification
  Special Group of Verbs
  Comprehensive Test
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  Preface
  สารบัญ : Content
  Argumentative Paragraph Writing
  Analysis Argumentative Paragraph
  Comparison & Contrast Argumentative Paragraph
  Cause & Effect Argumentative Paragraph
  Argumentative Composition Writing
  Analysis Argumentative Composition Writing
  Comparison & Contrast Argumentative Composition Writing
  Cause & Effect Argumentative Composition Writing
  Noun Phrase-Verb Phrase
  Agreement
  Tenses of Verbs
  Basic English Patterns
  Modification
  Special Group of Verbs
  Comprehensive Test
  บรรณานุกรม : Reference