รายวิชา AV331 การถ่ายภาพเบื้องต้น (Introduction to Cinematography)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 8
  บทนำ
  บทที่ 1 : ประวัติภาพยนตร์
  บทที่ 2 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 3 : อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 4 : ฟิล์ม
  บทที่ 5 : ฟิลเตอร์และแสง
  บทที่ 6 : แสงไฟ
  บทที่ 7 : การวางโครงการในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 8 : การเตรียมการผลิตภาพยนตร์
  บทที่ 9 : เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่10 : การถ่ายภาพยนตร์
  บทที่11 : การประกอบภาพ
  บทที่12 : การถ่ายภาพพลิกแพลง
  บทที่13 : เทคนิคการทำไตเติ้ล
  บทที่14 : การตัดต่อและลำดับภาพ
  บทที่15 : การบันทึกเสียง
  บทที่16 : การควบคุมคุณภาพของภาพ
  ผู้แต่ง : BIBLIOGRAPHY
  ปก
  คำนำ
  คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 8
  บทนำ
  บทที่ 1 : ประวัติภาพยนตร์
  บทที่ 2 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 3 : อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 4 : ฟิล์ม
  บทที่ 5 : ฟิลเตอร์และแสง
  บทที่ 6 : แสงไฟ
  บทที่ 7 : การวางโครงการในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 8 : การเตรียมการผลิตภาพยนตร์
  บทที่ 9 : เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่10 : การถ่ายภาพยนตร์
  บทที่11 : การประกอบภาพ
  บทที่12 : การถ่ายภาพพลิกแพลง
  บทที่13 : เทคนิคการทำไตเติ้ล
  บทที่14 : การตัดต่อและลำดับภาพ
  บทที่15 : การบันทึกเสียง
  บทที่16 : การควบคุมคุณภาพของภาพ
  ผู้แต่ง : BIBLIOGRAPHY