รายวิชา PH222(43) ดาราศาสตร์ (Astronomy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ตรีโกณมิติทรงกลม
  บทที่2 : ทรงกลมท้องฟ้า
  บทที่3 : เวลา
  บทที่4 : การหักเห
  บทที่5 : ความคลาดตำแหน่ง
  บทที่6 : ความคลาดแสง
  บทที่7 : ระบบสุริยะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ตรีโกณมิติทรงกลม
  บทที่2 : ทรงกลมท้องฟ้า
  บทที่3 : เวลา
  บทที่4 : การหักเห
  บทที่5 : ความคลาดตำแหน่ง
  บทที่6 : ความคลาดแสง
  บทที่7 : ระบบสุริยะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference