รายวิชา OR333 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 : กระบวนการคำนวณด้วยวิธีการซิมเพลกซ์
  บทที่ 4 : ปัญหาที่สำคัญบางประเภท
  บทที่ 5 : ปัญหาควบคู่
  บทที่ 6 : ปัญหาการขนส่ง
  บทที่ 7 : การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 8 : เรื่องพิเศษ
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 : กระบวนการคำนวณด้วยวิธีการซิมเพลกซ์
  บทที่ 4 : ปัญหาที่สำคัญบางประเภท
  บทที่ 5 : ปัญหาควบคู่
  บทที่ 6 : ปัญหาการขนส่ง
  บทที่ 7 : การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 8 : เรื่องพิเศษ
  หนังสืออ้างอิง