รายวิชา EN481 วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ (Black Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แนวสังเขปวิชา EN 481
  บทนำ
  บทที่1 : ความเป็นมาของชนผิวดำในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ
  บทที่2 : วิวัฒนาการของวรรณคดีชนผิวดำ
  บทที่3 : วรรณคดีพื้นบ้านของชนผิวดำ
  บทที่4 : วรรณคดีในสมัยก่อนสงครามกลางเมือง
  บทที่5 : วรรณคดีในสมัยฟื้นฟูบูรณะประเทศ
  บทที่6 : วรรณคดีในสมัยฮาร์เล็ม เรอเนสซองส์
  บทที่7 : วรรณคดีของชนผิวดำในทศวรรษที่ 1930 และ 1940
  บทที่8 : วรรณคดีของชนผิวดำในสมัยปัจจุบัน
  บทที่9 : บทละครของชนผิวดำ
  บทสรุป
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แนวสังเขปวิชา EN 481
  บทนำ
  บทที่1 : ความเป็นมาของชนผิวดำในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ
  บทที่2 : วิวัฒนาการของวรรณคดีชนผิวดำ
  บทที่3 : วรรณคดีพื้นบ้านของชนผิวดำ
  บทที่4 : วรรณคดีในสมัยก่อนสงครามกลางเมือง
  บทที่5 : วรรณคดีในสมัยฟื้นฟูบูรณะประเทศ
  บทที่6 : วรรณคดีในสมัยฮาร์เล็ม เรอเนสซองส์
  บทที่7 : วรรณคดีของชนผิวดำในทศวรรษที่ 1930 และ 1940
  บทที่8 : วรรณคดีของชนผิวดำในสมัยปัจจุบัน
  บทที่9 : บทละครของชนผิวดำ
  บทสรุป
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference