รายวิชา ED201 ภาษาอังกฤษ (ENGLISH FOR TEACHACHERS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คำนาม
  บทที่ 2 : คำสรรพนาม
  บทที่ 3 : คำกริยา
  บทที่ 4 : คำคุณศัพท์
  บทที่ 5 : คำกริยาวิเศษณ์
  บทที่ 6 : คำบุพบท
  บทที่ 7 : ประโยค
  บทที่ 8 : คำสันธาน
  บทที่ 9 : เครื่องหมายวรรคตอน
  บทที่ 10 : การเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท
  บทที่ 11 : เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning
  บทที่ 12 : เทคนิคการใช้พจนานุกรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คำนาม
  บทที่ 2 : คำสรรพนาม
  บทที่ 3 : คำกริยา
  บทที่ 4 : คำคุณศัพท์
  บทที่ 5 : คำกริยาวิเศษณ์
  บทที่ 6 : คำบุพบท
  บทที่ 7 : ประโยค
  บทที่ 8 : คำสันธาน
  บทที่ 9 : เครื่องหมายวรรคตอน
  บทที่ 10 : การเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท
  บทที่ 11 : เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning
  บทที่ 12 : เทคนิคการใช้พจนานุกรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม