รายวิชา CT313(48) ทฤษฎีการคำนวณ ( THEORY COMPUTATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Mathematical Lintroduction
  บทที่ 2 ภาษาปกติ Regulat Language
  บทที่ 3 ออโตนาตาจำกัดเชิงกำหนด Determin istic Finite Automata
  บทที่ 4 : เชิงไม่กำหนดและทฤษฏีบทของคลีน
  บทที่ 5 : ภาษาปกติ
  บทที่ 6 : ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท
  บทที่ 7 : ออโตมาตากดลง
  บทที่ 8 : เครื่องทัวริง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Mathematical Lintroduction
  บทที่ 2 ภาษาปกติ Regulat Language
  บทที่ 3 ออโตนาตาจำกัดเชิงกำหนด Determin istic Finite Automata
  บทที่ 4 : เชิงไม่กำหนดและทฤษฏีบทของคลีน
  บทที่ 5 : ภาษาปกติ
  บทที่ 6 : ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท
  บทที่ 7 : ออโตมาตากดลง
  บทที่ 8 : เครื่องทัวริง