รายวิชา AV344 โสตวัสดุเบื้องต้น (Introduction to Audio Materials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธรรมชาติของเสียง
  ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง
  ตอนที่ 3 : การบันทึกเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : เครื่องบันทึกเสียง
  ตอนที่ 4 : ห้องปฏิบัติการภาษา
  ตอนที่ 5 : วิทยุ
  ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง
  ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง
  ตอนที่ 8 : คอมแพคท์ดิสค์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธรรมชาติของเสียง
  ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง
  ตอนที่ 3 : การบันทึกเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : เครื่องบันทึกเสียง
  ตอนที่ 4 : ห้องปฏิบัติการภาษา
  ตอนที่ 5 : วิทยุ
  ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง
  ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง(ต่อ)
  ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง
  ตอนที่ 8 : คอมแพคท์ดิสค์
  บรรณานุกรม : Reference