รายวิชา PH223 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสสาร
  บทที่2 : ตำแหน่งและโชติมาตรของดาว
  บทที่3 : ดาวคู่และกระจุกดาว
  บทที่4 :ดาวแปรแสง
  บทที่5 : ฟิสิกส์ของดวงดา
  บทที่6 : ดวงอาทิตย์
  บทที่7 : กลศาสตร์ท้องฟ้า
  บทที่8 : ระบบสุริยะ
  บทที่9 : ดาราจักรทางช้างเผือก
  บทที่10 : เอกภพและจักรวาลวิทยา
  ภาคผนวก A : Supplement
  ภาคผนวกB : Supplement
  ภาคผนวก C : Supplement
  ภาคผนวก D : Supplement
  ภาคผนวกE : Supplement
  ภาคผนวก F : Supplement
  ภาคผนวกG : Supplement
  ภาคผนวก H : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสสาร
  บทที่2 : ตำแหน่งและโชติมาตรของดาว
  บทที่3 : ดาวคู่และกระจุกดาว
  บทที่4 :ดาวแปรแสง
  บทที่5 : ฟิสิกส์ของดวงดา
  บทที่6 : ดวงอาทิตย์
  บทที่7 : กลศาสตร์ท้องฟ้า
  บทที่8 : ระบบสุริยะ
  บทที่9 : ดาราจักรทางช้างเผือก
  บทที่10 : เอกภพและจักรวาลวิทยา
  ภาคผนวก A : Supplement
  ภาคผนวกB : Supplement
  ภาคผนวก C : Supplement
  ภาคผนวก D : Supplement
  ภาคผนวกE : Supplement
  ภาคผนวก F : Supplement
  ภาคผนวกG : Supplement
  ภาคผนวก H : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference