รายวิชา MA434 เรขาคณิต เชิงอนุพันธ์ (Differential Geometry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เวกเตอร์
  บทที่2 : เวกเตอร์ฟังก์ชันของตัวแปรที่เป็นจำนวนจริง
  บทที่3 : แนวคิดที่เกี่ยวกับเส้นโค้ง
  บทที่3 : แนวคิดที่เกี่ยวกับเส้นโค้ง...(ต่อ)
  บทที่4 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นโค้ง
  บทที่5 : แนวคิดที่เกี่ยวกับผิว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เวกเตอร์
  บทที่2 : เวกเตอร์ฟังก์ชันของตัวแปรที่เป็นจำนวนจริง
  บทที่3 : แนวคิดที่เกี่ยวกับเส้นโค้ง
  บทที่3 : แนวคิดที่เกี่ยวกับเส้นโค้ง...(ต่อ)
  บทที่4 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นโค้ง
  บทที่5 : แนวคิดที่เกี่ยวกับผิว
  บรรณานุกรม