รายวิชา MA337(51) ตรีโกณมิติ (spherical)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  ตำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสมมิติ
  บทที่2 เรขาคณิตเชิงทรงกลม
  บทที่3 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉาก
  บทที่4 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง
  บทที่5 การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงโดยวิธีอื่น ๆ
  บทที่6 บทประยุกต์ที่เกี่ยวกับแนวทางและระยะทางบนทรงกลมโลก
  บทที่7 บทประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้า
  ภาคผนวก
  ปก
  ตำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสมมิติ
  บทที่2 เรขาคณิตเชิงทรงกลม
  บทที่3 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉาก
  บทที่4 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง
  บทที่5 การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงโดยวิธีอื่น ๆ
  บทที่6 บทประยุกต์ที่เกี่ยวกับแนวทางและระยะทางบนทรงกลมโลก
  บทที่7 บทประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้า
  ภาคผนวก