รายวิชา GM309 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : กระบวนการติดต่อ
  บทที่2 : การติดต่อที่ใช้การพูดและการฟัง
  บทที่3 : สาระสำคัญของการติดต่อด้วยข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : จดหมายสอบถาม
  บทที่5 : การเขียนจดหมายเสนอขาย
  บทที่6 : จดหมายสั่งซื้อและการตอบ
  บทที่7 : การเดินทางและการจองห้องในโฮเตล
  บทที่8 : การร้องเรียนในความผิดพลาดต่างๆ และการตอบจดหมาย
  บทที่9 : บันทึกภายในสำนักงาน
  บทที่10 : จดหมายให้สินเชื่อ
  บทที่11 : จดหมายทวงหนี้
  บทที่12 : นโยบายในการสมัครงาน
  บทที่13 : การเขียนรายงาน
  บทที่14 : การเขียนรายงานแบบสั้น
  บทที่15 : ตัวอย่างของรายงานแบบยาว
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  บทที่1 : กระบวนการติดต่อ
  บทที่2 : การติดต่อที่ใช้การพูดและการฟัง
  บทที่3 : สาระสำคัญของการติดต่อด้วยข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : จดหมายสอบถาม
  บทที่5 : การเขียนจดหมายเสนอขาย
  บทที่6 : จดหมายสั่งซื้อและการตอบ
  บทที่7 : การเดินทางและการจองห้องในโฮเตล
  บทที่8 : การร้องเรียนในความผิดพลาดต่างๆ และการตอบจดหมาย
  บทที่9 : บันทึกภายในสำนักงาน
  บทที่10 : จดหมายให้สินเชื่อ
  บทที่11 : จดหมายทวงหนี้
  บทที่12 : นโยบายในการสมัครงาน
  บทที่13 : การเขียนรายงาน
  บทที่14 : การเขียนรายงานแบบสั้น
  บทที่15 : ตัวอย่างของรายงานแบบยาว
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference