รายวิชา GE337 ยีออเดซี (Geodesy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การเกิดของโลก
  บทที่ 2 : คุณลักษณะโลกปัจจุบัน
  บทที่ 3 : ความยืดหยุ่น
  บทที่ 4 : ยีออเดซีทางทฤษฎี
  บทที่ 5 : พื้นฐานโดยทั่วไปของงานยีออเดซี
  บทที่ 6 : การสามเหลี่ยม
  บทที่ 7 : เส้นฐาน
  บทที่ 8 : คุณสมบัติของสเฟียรอยด์หรือทรงรี
  บทที่ 9 : การคำนวณงานสามเหลี่ยม
  บทที่10 : การคำนวณตำแหน่งทางยีออเดซี
  บทที่11 : วิธีอนุจัตุรัส
  บทที่12 : สูตรความเคลื่อนคลาด
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การเกิดของโลก
  บทที่ 2 : คุณลักษณะโลกปัจจุบัน
  บทที่ 3 : ความยืดหยุ่น
  บทที่ 4 : ยีออเดซีทางทฤษฎี
  บทที่ 5 : พื้นฐานโดยทั่วไปของงานยีออเดซี
  บทที่ 6 : การสามเหลี่ยม
  บทที่ 7 : เส้นฐาน
  บทที่ 8 : คุณสมบัติของสเฟียรอยด์หรือทรงรี
  บทที่ 9 : การคำนวณงานสามเหลี่ยม
  บทที่10 : การคำนวณตำแหน่งทางยีออเดซี
  บทที่11 : วิธีอนุจัตุรัส
  บทที่12 : สูตรความเคลื่อนคลาด
  บรรณานุกรม : Reference