รายวิชา EN421(51) ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (JOURNALISTIC ENGLISH)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
  บทที่2 หัวข่าว
  บทที่3 รายละเอียดของข่าว
  บทที่4 ข่าวอุบัติเหตุและข่าวอุบัติภัย
  บทที่5 ข่าวอาชญากรรม
  บทที่6 ข่าวสังคม
  บทที่ 7 ข่าวการเองและข่าวต่างประเทศ
  บทที่8 ข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ
  บทที่9 ข่าวกีฬา
  บทที่10 บทความในหนังสือพิมพ์
  บทที่11 บทบรรณาธิการ
  บทที่12 โฆษณาและประกาศในหนังสือพิมพ์
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
  บทที่2 หัวข่าว
  บทที่3 รายละเอียดของข่าว
  บทที่4 ข่าวอุบัติเหตุและข่าวอุบัติภัย
  บทที่5 ข่าวอาชญากรรม
  บทที่6 ข่าวสังคม
  บทที่ 7 ข่าวการเองและข่าวต่างประเทศ
  บทที่8 ข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ
  บทที่9 ข่าวกีฬา
  บทที่10 บทความในหนังสือพิมพ์
  บทที่11 บทบรรณาธิการ
  บทที่12 โฆษณาและประกาศในหนังสือพิมพ์
  ภาคผนวก