รายวิชา EN102(53) ประโยคและศัพท์ (Senteces and vocabulary in General USE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : Present Simple Tense
  บทที่2 : Past Simple Tense
  บทที่3 : Present Continuous Tense
  บทที่4 : Past Continuous Tense
  บทที่5 : PresentPerfect Tense
  บทที่6 : Past Perfect Tense
  บทที่7 : Future Present Tense
  บทที่8 : Conditional Clauses
  บทที่9 : Subjunctive Clauses
  บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
  บทที่11 : Question Forms
  บทที่12 : Indirect Speech หรือ Reported Speech
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : Present Simple Tense
  บทที่2 : Past Simple Tense
  บทที่3 : Present Continuous Tense
  บทที่4 : Past Continuous Tense
  บทที่5 : PresentPerfect Tense
  บทที่6 : Past Perfect Tense
  บทที่7 : Future Present Tense
  บทที่8 : Conditional Clauses
  บทที่9 : Subjunctive Clauses
  บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
  บทที่11 : Question Forms
  บทที่12 : Indirect Speech หรือ Reported Speech
  ตัวอย่างข้อสอบ