รายวิชา CO223 คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น (Introduction to Combinatorics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและตัวอย่างปัญหา
  บทที่ 2 : หลักการนับเบื้องต้น
  บทที่ 3 : สัมประสิทธิ์ทวินาม
  บทที่ 4 : หลักรังนกพิราบและทฏษฎีบทของแรมเซย์
  บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด
  บทที่ 6 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
  บทที่ 7 : หลักการนำเข้าตัดออก
  บทที่ 8 : ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
  บทที่ 9 : บล๊อกดีไซน์และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและตัวอย่างปัญหา
  บทที่ 2 : หลักการนับเบื้องต้น
  บทที่ 3 : สัมประสิทธิ์ทวินาม
  บทที่ 4 : หลักรังนกพิราบและทฏษฎีบทของแรมเซย์
  บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด
  บทที่ 6 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
  บทที่ 7 : หลักการนำเข้าตัดออก
  บทที่ 8 : ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
  บทที่ 9 : บล๊อกดีไซน์และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
  บรรณานุกรม