รายวิชา TH431 วรรณกรรมปัจจุบัน (Contemporary Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเชตของวรรณกรรมปัจจุบัน
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน
  บทที่ 3 : การอ่าน การวิเคราะห์ การวิจารณ์
  บทที่ 4 : สารคดี
  บทที่ 5 : นวนิยาย
  บทที่ 6 : เรื่องสั้น
  บทที่ 7 : กวีนิพนธ์
  บรรณานุกรม
  ทิศทางและแนวโน้มของวรรณกรรมไทย
  ทำไมจึงต้องมีวรรณกรรมสะท้อนสังคม
  บทบาทของวรรรกรรมปัจจุบันต่อคนร่นใหม่
  รู้จักนักเขียนรางวัลซีไรท์คนล่าสุด
  เสรีภาพนักเขียน
  ร้อยกรองในสมัยปัจจุบัน
  วรรณกรรมจากประสบการณ์
  วรรณกรรมกับสื่อมวลชน
  เขาเขียนคอลัมน์กันอย่างไร
  ปูนปิดทองนวนิยายรางวัลซีไรท์ ปี2528
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเชตของวรรณกรรมปัจจุบัน
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน
  บทที่ 3 : การอ่าน การวิเคราะห์ การวิจารณ์
  บทที่ 4 : สารคดี
  บทที่ 5 : นวนิยาย
  บทที่ 6 : เรื่องสั้น
  บทที่ 7 : กวีนิพนธ์
  บรรณานุกรม
  ทิศทางและแนวโน้มของวรรณกรรมไทย
  ทำไมจึงต้องมีวรรณกรรมสะท้อนสังคม
  บทบาทของวรรรกรรมปัจจุบันต่อคนร่นใหม่
  รู้จักนักเขียนรางวัลซีไรท์คนล่าสุด
  เสรีภาพนักเขียน
  ร้อยกรองในสมัยปัจจุบัน
  วรรณกรรมจากประสบการณ์
  วรรณกรรมกับสื่อมวลชน
  เขาเขียนคอลัมน์กันอย่างไร
  ปูนปิดทองนวนิยายรางวัลซีไรท์ ปี2528