รายวิชา MA226(H) เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 (Matrix Theory and Linear Algebra 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เมตริกซ์
  บทที่ 2 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : ดีเทอร์มิแนนท์
  บทที่ 4 : เวกเตอร์สเปซ
  บทที่ 4 : เวกเตอร์สเปซ...(ต่อ)
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เมตริกซ์
  บทที่ 2 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : ดีเทอร์มิแนนท์
  บทที่ 4 : เวกเตอร์สเปซ
  บทที่ 4 : เวกเตอร์สเปซ...(ต่อ)