รายวิชา IT105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (introduction to computer)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คอมพิวเตอร์ยุคสารสนเทศ
  บทที่2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสท่อสาร
  บทที่3 ฮาร์ดแวร์อินพุต
  บทที่4 PROCESSNE HARDWARE
  บทที่5 OUTPUT HARDWARE
  บทที่6 ซอฟแวร์ประยุกต์ เครื่องมือสำหรับคิดและทำงาน
  บทที่7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แนวโครงสร้าง
  บทที่8 ภาษาคอมพิวเตอร์
  บทที่9 ซอฟต์แวร์ระบบ
  บทที่10 ระบบสารสนเทศเพิ้อก่บริหาร
  บทที่11 การพัฒฯระบบสารสนเทศ
  บทที่12 บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
  บทที่13 ฮาร์แวร์หน่วยความจำและฐานข้อมูล
  บทที่14 การสื่อสาร COMMUNICATIONS
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คอมพิวเตอร์ยุคสารสนเทศ
  บทที่2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสท่อสาร
  บทที่3 ฮาร์ดแวร์อินพุต
  บทที่4 PROCESSNE HARDWARE
  บทที่5 OUTPUT HARDWARE
  บทที่6 ซอฟแวร์ประยุกต์ เครื่องมือสำหรับคิดและทำงาน
  บทที่7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แนวโครงสร้าง
  บทที่8 ภาษาคอมพิวเตอร์
  บทที่9 ซอฟต์แวร์ระบบ
  บทที่10 ระบบสารสนเทศเพิ้อก่บริหาร
  บทที่11 การพัฒฯระบบสารสนเทศ
  บทที่12 บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
  บทที่13 ฮาร์แวร์หน่วยความจำและฐานข้อมูล
  บทที่14 การสื่อสาร COMMUNICATIONS
  บรรณานุกรม