รายวิชา IN405 คณิตศาสตร์การประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คณิตศาสตร์ดอกเบี้ยทบต้น
  บทที่ 2 : ตารางมฤตภาพ
  บทที่ 3 : เบี้ยประกันชีวิตเชิงเดี่ยวสุทธิ
  บทที่ 4 : เบี้ยประกันภัยรวม
  บทที่ 5 : มูลค่ากรมธรรม์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คณิตศาสตร์ดอกเบี้ยทบต้น
  บทที่ 2 : ตารางมฤตภาพ
  บทที่ 3 : เบี้ยประกันชีวิตเชิงเดี่ยวสุทธิ
  บทที่ 4 : เบี้ยประกันภัยรวม
  บทที่ 5 : มูลค่ากรมธรรม์
  บรรณานุกรม