รายวิชา FY477 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของธัญชาติ (Cereal Technology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพ
  บทที่ 2 : กระบวนการสีข้าว
  บทที่ 3 : การศึกษาความข้นหนืดของแป้งสุกและปริมาณอะมิโลสในข้าว
  บทที่ 4 : การศึกษาความข้นหนืดของแป้งข้าวด้วยเครื่องบราเบนเดอร์วิสโคกราฟ
  บทที่ 5 : ผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า
  บทที่ 6 : การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและแป้งข้าวสาลี
  บทที่ 7 : การทดสอบหาปริมาณการดูดซึมน้ำของแป้งและปริมาณกลูเคนในแป้งสาลี
  บทที่ 8 : การศึกษาคุณสมบัติของแป้งสาลีด้วยเครื่องฟาริโนกราฟ
  บทที่ 9 : การผลิตบะหมี่
  บทที่ 10 : การเปรียบเทียบวิธีการทำขนมปังแซนวิชโดย Stright Dough Process และ Sponge and Dough Process
  บทที่ 11 : การศึกษาวิธีการทำเค้กเนยโดยการผสมแบบต่างๆและศึกษาผลของส่วนผสมต่อคุณลักษณะของเค้ก
  บทที่ 12 : การศึกษาวิธีการทำคุกกี้เนยและคุกกี้แช่เย็น
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพ
  บทที่ 2 : กระบวนการสีข้าว
  บทที่ 3 : การศึกษาความข้นหนืดของแป้งสุกและปริมาณอะมิโลสในข้าว
  บทที่ 4 : การศึกษาความข้นหนืดของแป้งข้าวด้วยเครื่องบราเบนเดอร์วิสโคกราฟ
  บทที่ 5 : ผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า
  บทที่ 6 : การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและแป้งข้าวสาลี
  บทที่ 7 : การทดสอบหาปริมาณการดูดซึมน้ำของแป้งและปริมาณกลูเคนในแป้งสาลี
  บทที่ 8 : การศึกษาคุณสมบัติของแป้งสาลีด้วยเครื่องฟาริโนกราฟ
  บทที่ 9 : การผลิตบะหมี่
  บทที่ 10 : การเปรียบเทียบวิธีการทำขนมปังแซนวิชโดย Stright Dough Process และ Sponge and Dough Process
  บทที่ 11 : การศึกษาวิธีการทำเค้กเนยโดยการผสมแบบต่างๆและศึกษาผลของส่วนผสมต่อคุณลักษณะของเค้ก
  บทที่ 12 : การศึกษาวิธีการทำคุกกี้เนยและคุกกี้แช่เย็น
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก